O mnie


Romana Chytrowska

Psychoterapeuta i pedagog

tel. 691-764-324

romachytrowska@wp.pl

Moja droga zawodowa

 • Moja droga zawodowa rozpoczęła się właściwie już w 1996r. podczas rocznej pracy (wolontariat) w Przedszkolu Integracyjnym  w Kwidzynie. Tam po raz pierwszy miałam styczność z różnego rodzaju problematyką dzieci, młodzieży o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności i ich rodzin, oraz z bogatą ofertą terapeutyczną.
 • W 1998r. ukończyłam Studium Medyczne w Poznaniu i zdobyłam tytuł terapeuty zajęciowego.
 • W 2002r. ukończyłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie im. A. Mickiwicza w Poznaniu. Natomiast w 2007r. studia podyplomowe na na WSNHiDZ. w Poznaniu – kierunek terapia pedagogiczna.
 • Ukończyłam Kurs Podstawowy i Zaawansowany Psychoterapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego 123/2018 przy WTTS w Poznaniu. Swoją pracę terapeutyczną poddaję cyklicznej superwizji przy w/w szkole.

Moją drogę zawodową na długie lata związałam z pracą w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. W tym samym czasie zdobywałam dodatkowe doświadczenie pracując jako pedagog w Szkole Podstawowej w Bninie. Praca w Domu Dziecka była dla mnie jednym z najważniejszych doświadczeń zawodowych. Różnorodność przeżyć, relacji z dziećmi, współpracownikami, rodzinami dzieci, ukształtowały mnie i wytyczyły moją drogę rozwoju na długi czas. To wtedy zainteresowałam się pracą z osobami po przeżytej traumie. Jest to do dnia dzisiejszego bardzo istotny obszar pracy zawodowej, w którym się nieustannie doszkalam.

Z dziećmi i młodzieżą pracowałam indywidualnie, prowadząc np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, artterapeutyczne, stosując metodę W.Scherborne”a, metodę Dobrego Startu, elementy terapii zajęciowej, oraz grupowo , prowadząc m.in. warsztaty, grupy wsparcia, zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne.

Jednym z najważniejszych doświadczeń była współpraca z rodzinami biologicznymi dzieci, kandydatami na rodziny zastępcze, adopcyjne, z rodzinami zaprzyjaźnionymi. Pomagałam im tworząc grupy wsparcia, organizując warsztaty, wizyty domowe, prowadząc poradnictwo pedagogiczne.  

To udział w tworzeniu, ale też odbudowywaniu kontaktów, więzi pomiędzy dziećmi, a ich opiekunami, pozwolił mi poznać sens i bogactwo pracy systemowej. Poprzez tę współpracę miałam wyjątkową możliwość uczestniczenia w nawiązywaniu się nowych relacji, jak też odzyskiwania „straconych” bliskich, godzenia się z przeszłością i tworzeniu się nowej przyszłości. Dlatego też współpraca z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi była dla mnie zawsze źródłem nadziei, radości, inspiracji.

Konieczność bycia elastycznym, otwartym na nowe doświadczenia, nierzadko nieprzewidywalność takiej pracy, powodowała potrzebę pogłębiania wiedzy i umiejętności na różnego typu szkoleniach i kursach. Wiedza, poznawane metody i techniki, pomagały mi w bardziej skutecznym rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży.

Szkolenia i kursy

 • „Zanim dorosnę – diagnoza i podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży” Polski Instytut Ericksonowski 2016r.,
 • „Historie mojego życia” – cykl doświadczeń własnych,
 • „Świat moich uczuć”- cykl doświadczeń własnych,
 • „Spadek-praca z genogramem”- cykl doświadczeń własnych,
 • Trening interpersonalny,
 • Przemoc seksualna wobec dzieci – seminarium,
 • Opieka nad dzieckiem i rodziną – szkolenie,
 • Specjalistyczne szkolenie w zakresie komunikacji i mediacji,
 • Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą P.Dennisona (metoda kinezjologii edukacyjnej,
 • Współczesne metody pracy z przemocą i agresją – szkolenie,
 • Techniki pracy z trudnymi dziećmi i młodzieżą – szkolenie,
 • Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną – szkolenie,
 • ADHD rozpoznanie i co dalej? – konferencja,
 • Przeciwdziałanie problemom agresji i przemocy w środowisku rówieśniczym i szkolnym – szkolenie,
 • Uzależnienia znakiem czasu – kurs,
 • Współorganizowanie konferencji „FAS poznać i zrozumieć”,
 • Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego 123/2018 uzyskany przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu,
 • Kurs Zaawansowany z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej 176 godz.- 2016r WTTS Poznań,
 • Kurs Podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin 140 godz. – 2012r. – WTTS Poznań,
 • Warsztat ” Systemowa terapia dzieci i młodzieży” – 120 godzin szkoleniowych (WTTS Poznań),
 • „Ericksonowska terapia małżeństw i par” 2015r. 68 godzin, Polski Instytut Ericksonowski,