Filozofia pracy


Pracuję w nurcie psychoterapii systemowej. Inspiracją dla tego sposobu myślenia jest wiele obszarów życia i dziedzin nauki. Od filozofii przez biologię,psychologię i socjologię a na naukach matematycznych  i informatycznych kończąc.

Ta forma pomocy najczęściej utożsamiana jest z terapią rodzinną, choć z powodzeniem może być stosowana w terapii indywidualnej, małżeńskiej i grupowej i oczywiście dzieci i młodzieży.

W swojej pracy patrzę na człowieka całościowo biorąc pod uwagę nie tylko jego zmagania i konflikty dotyczące myśli, uczuć, relacji z samym sobą lub z innymi – lecz także biorę pod uwagę  to w co dana osoba wierzy, wartości jakimi kieruje się w życiu oraz aspekt dotyczący zdrowia fizycznego człowieka.

Zdecydowanie skupiam się na możliwościach, zasobach, obszarach, które mogą stanowić fundament i siłę dla człowieka pragnącego zmiany, rozwiązania trudności.Wraz z klientem skupiam się na szukaniu alternatywnych rozwiązań, na przyglądaniu się sobie, odnajdywaniu własnych umiejętności, nierzadko budowaniu nowych historii.

Czasami jest to dłuższy proces, czasami to tylko kilka spotkań. Długość terapii jest zależna od samego człowieka – jego oczekiwań, celów, zawiłości własnej historii i oczywiście motywacji do zmiany.

Główną, podstawową, formą terapii jest rozmowa, zadawanie pytań. Poza tym zapraszam np. do konstruowania genogramu – mapy rodziny, ustawień przestrzennych, korzystania z opowieści, baśni, tworzenia własnych opowieści, zapisywania własnych historii. Na przykład z dziećmi często malujemy, piszemy, tworzymy prace przestrzenne.

W pracy z drugim człowiekiem zachęcam do refleksji, poszerzania sposobu myślenia, odczuwania, do szukania nowych dróg, docenienia starych lub do spokojnego kroczenia wybraną przez siebie ścieżką….