O mnie

Romana Chytrowska

Psychoterapeuta i pedagog

Obecnie prowadzę gabinet terapii, oraz wspólnie z mężem wychowuję troje dzieci.

tel. 691-764-324

 • Moja droga zawodowa rozpoczęła się właściwie już w 1996r. podczas rocznej pracy (wolontariat) w Przedszkolu Integracyjnym  w Kwidzynie. Tam po raz pierwszy miałam styczność z różnego rodzaju problematyką dzieci, młodzieży o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności i ich rodzin, oraz z bogatą ofertą terapeutyczną.

 • W 1998r. ukończyłam Studium Medyczne       w Poznaniu i zdobyłam tytuł terapeuty zajęciowego.

 • W 2002r. ukończyłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie im. A. Mickiwicza w Poznaniu. Natomiast w 2007r. studia podyplomowe na na WSNHiDZ. w Poznaniu - kierunek terapia pedagogiczna.

 • Ukończyłam również Kurs Podstawowy            i Zaawansowany Psychoterapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Uzyskałam Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego 123/2018 przy WTTS        w Poznaniu. Swoją pracę terapeutyczną poddaję cyklicznej superwizji przy w/w szkole.

Moją drogę zawodową na długie lata związałam      z pracą w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie.

W tym samym czasie zdobywałam dodatkowe doświadczenie pracując jako pedagog w Szkole Podstawowej w Bninie. Praca w Domu Dziecka była dla mnie jednym z najważniejszych doświadczeń zawodowych, które niewątpliwie miały wpływ również na moje życie osobiste. Różnorodność przeżyć, relacji z dziećmi, współpracownikami, rodzinami dzieci, ukształtowały mnie i wytyczyły moją drogę rozwoju na długi czas.

 • Z dziećmi i młodzieżą pracowałam indywidualnie, prowadząc np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, artterapeutyczne, stosując metodę W.Scherborne"a, metodę Dobrego Startu, elementy terapii zajęciowej, oraz grupowo , prowadząc m.in. warsztaty, grupy wsparcia, zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne.

 • Jednym z najważniejszych doświadczeń była współpraca z rodzinami biologicznymi dzieci, kandydatami na rodziny zastępcze, adopcyjne, z rodzinami zaprzyjaźnionymi. Pomagałam im tworząc grupy wsparcia, organizując warsztaty, wizyty domowe, prowadząc poradnictwo pedagogiczne.        

 • To udział w tworzeniu, ale też odbudowywaniu kontaktów, więzi pomiędzy dziećmi, a ich opiekunami, pozwolił mi poznać sens i bogactwo pracy systemowej. Poprzez tę współpracę miałam wyjątkową możliwość uczestniczenia w nawiązywaniu się nowych relacji, jak też odzyskiwania "straconych" bliskich,godzenia się z przeszłością i tworzeniu się nowej przyszłości. Dlatego też współpraca z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi była dla mnie zawsze źródłem nadziei, radości, inspiracji.  

Konieczność bycia elastycznym, otwartym na nowe doświadczenia, nierzadko nieprzewidywalność takiej pracy, powodowała potrzebę pogłębiania wiedzy i umiejętności na różnego typu szkoleniach    i kursach. Wiedza, poznawane metody i techniki, pomagały mi w bardziej skutecznym rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży.

Szkolenia i kursy

 

 • Certyfikat Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego 123/2018 uzyskany przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu,

 • Kurs Zaawansowany z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej 176 godz.- 2016r WTTS Poznań,

 • Kurs Podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin 140 godz. - 2012r. - WTTS Poznań,

 • Warsztat " Systemowa terapia dzieci i młodzieży" - 120 godzin szkoleniowych (WTTS Poznań),

 • "Ericksonowska terapia małżeństw i par" 2015r. 68 godzin, Polski Instytut Ericksonowski,

 • "Zanim dorosnę - diagnoza i podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży" Polski Instytut Ericksonowski 2016r.,

 • "Historie mojego życia" - cykl doświadczeń własnych,

 • "Świat moich uczuć"- cykl doświadczeń własnych,

 • "spadek-praca z genogramem"- cykl doświadczeń własnych,

 • Trening interpersonalny,

 • Przemoc seksualna wobec dzieci - seminarium,

 • Opieka nad dzieckiem i rodziną - szkolenie,

 • Specjalistyczne szkolenie w zakresie komunikacji i mediacji,

 • Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą P.Dennisona (metoda kinezjologii edukacyjnej,

 • Współczesne metody pracy z przemocą i agresją - szkolenie,

 • Techniki pracy z trudnymi dziećmi i młodzieżą - szkolenie,

 • Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną - szkolenie,

 • ADHD rozpoznanie i co dalej? - konferencja,

 • Przeciwdziałanie problemom agresji i przemocy w środowisku rówieśniczym i szkolnym - szkolenie,

 • Uzależnienia znakiem czasu - kurs,

 • Współorganizowanie konferencji "FAS poznać i zrozumieć",

Telefon

+48 691 764 324

Email

romachytrowska@wp.pl

Adres

ul. Szosa Benicka 37

63-700 Krotoszyn