Gabinet psychoterapii

O MNIE

  • Moja droga zawodowa rozpoczęła się właściwie już w 1996r. podczas rocznej pracy (wolontariat) w Przedszkolu Integracyjnym w Kwidzynie. Tam po raz pierwszy miałam styczność z różnego rodzaju problematyką dzieci o zróżnicowanym stopniu niepełnosprawności i ich rodzin, oraz z bogatą ofertą terapeutyczną.

  • W 1998r. ukończyłam  Studium Medyczne w Poznaniu i zdobyłam tytuł terapeuty zajęciowego.

  • W 2002r. ukończyłam pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą na Uniwersytecie im. A. Mickiwicza w Poznaniu.  Natomiast w 2007r. Studia Podyplomowe na na WSNHiDZ. w Poznaniu - kierunek terapia pedagogiczna.

  • Ukończyłam również Kurs Podstawowy  i Zaawansowany Psychoterapii systemowej przy Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Obecnie jestem w trakcie pozyskiwania certyfikatu psychoterapeuty systemowego przy WTTS w Poznaniu. Swoją pracę terapeutyczną poddaję cyklicznej superwizji przy w/w szkole.

Moją drogę zawodową na długie lata związałam z pracą w Domu Dziecka w Kórniku-Bninie. W tym samym czasie zdobywałam dodatkowe doświadczenie pracując jako pedagog w Szkole Podstawowej w Bninie.

Praca w Domu Dziecka była dla mnie jednym z najważniejszych doświadczeń zawodowych, które niewątpliwie miały wpływ również na moje  życie osobiste. Różnorodność przeżyć, relacji z dziećmi, współpracownikami, rodzinami dzieci, ukształtowały mnie i wytyczyły moją drogę rozwoju na długi czas.

  • Z dziećmi i młodzieżą pracowałam indywidualnie, prowadząc np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, artterapeutyczne, stosując metodę W.Scherborne"a, metodę Dobrego Startu, elementy terapii zajęciowej, oraz grupowo , prowadząc m.in. warsztaty, grupy wsparcia, zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne.

  • Jednym z najważniejszych doświadczeń była współpraca z rodzinami biologicznymi dzieci, kandydatami na rodziny zastępcze, adopcyjne, z rodzinami zaprzyjaźnionymi. Pomagałam im tworząc grupy wsparcia, organizując warsztaty, wizyty domowe, prowadząc poradnictwo pedagogiczne.         

  • To udział w tworzeniu, ale też odbudowywaniu kontaktów, więzi pomiędzy dziećmi, a ich opiekunami, pozwolił mi poznać sens i bogactwo pracy systemowej. Poprzez tę współpracę miałam wyjątkową możliwość uczestniczenia w nawiązywaniu się nowych relacji, jak też odzyskiwania "straconych" bliskich, godzenia się z przeszłością i  tworzeniu się nowej przyszłości. Dlatego też współpraca z rodzinami zastępczymi, adopcyjnymi była dla mnie zawsze źródłem nadziei, radości, inspiracji.   

Konieczność bycia elastycznym, otwartym  na nowe doświadczenia, nierzadko nieprzewidywalność takiej pracy, powodowała potrzebę pogłębiania wiedzy i umiejętności na różnego typu szkoleniach i kursach. Wiedza, poznawane metody i techniki, pomagały mi w bardziej skutecznym rozwiązywaniu problemów dzieci i młodzieży.

Szkolenia i kursy:

- Kurs Zaawansowany  z zakresu psychoterapii systemowej indywidualnej, par, rodzinnej i grupowej 176 godz.- 2016r WTTS Poznań

-  Kurs Podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin 140 godz. - 2012r. - WTTS Poznań

- Warsztat " Systemowa terapia dzieci i młodzieży" - 120 godzin szkoleniowych (WTTS POznań),

- "Ericksonowska terapia małżeństw i par" 2015r. 68 godzin, Polski Instytut Ericksonowski

-"Zanim dorosnę - diagnoza i podstawy terapii zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży" Polski Instytut Ericksonowski 2016r.

- "Historie mojego życia" - cykl doświadczeń własnych,

- "Świat moich uczuć"- cykl doświadczeń własnych,

 - "spadek-praca z genogramem"- cykl doświadczeń własnych,

-     Trening interpersonalny,

-     Przemoc seksualna wobec dzieci - seminarium,

-     Opieka nad dzieckiem i rodziną - szkolenie,

-     Specjalistyczne szkolenie w zakresie komunikacji i mediacji,

-     Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą P.Dennisona (metoda kinezjologii edukacyjnej

-     Współczesne metody pracy z przemocą i agresją - szkolenie,

-     Techniki pracy z trudnymi dziećmi i młodzieżą - szkolenie,

-     Budowanie lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną - szkolenie,

-     ADHD rozpoznanie i co dalej? - konferencja,

-   Przeciwdziałanie problemom agresji i przemocy w środowisku rówieśniczym i  szkolnym - szkolenie,

-     Uzależnienia znakiem czasu - kurs,

-     Współorganizowanie konferencji "FAS poznać i zrozumieć"   

Obecnie prowadzę gabinet terapii, oraz wspólnie z mężem wychowuję troje dzieci.