GABINET PSYCHOTERAPII Romana Chytrowska

"Liczy się jedynie droga. To ona trwa, a nie cel (...). Bo od tego co jest, nieustannie wyruszasz dalej." Antoine de Saint-Exupery

   
Psychoterapia
to dla mnie droga, w której wa
żne jest spotkanie z drugim człowiekiem, lub też samotne wędrowanie w poszukiwaniu siebie. 

 
To tworzenie swojej opowieści, to inspiracja, refleksja, ale również oczekiwana i nierzadko zaskakująca zmiana...