Terapia- obszary pomocy


Pomagam dorosłym

 • stojącym na rozdrożu;
 • w kryzysach partnerskich;
 • w trakcie rozwodu i po nim;
 • w depresji;
 • w nerwicy;
 • w psychosomatycznych dolegliwościach.

Pomagam rodzinom zastępczym i adopcyjnym

 • udzielam im wsparcia;
 • pomagam rozwiązywać trudności wychowawcze;
 • uaktywniam proces poznawania siebie, odkrywania nowych ról w poszerzonej rodzinie oraz uczenia się siebie nawzajem.

Pomagam młodzieży

 • w trudnościach rozwojowych i kryzysach emocjonalnych;
 • w trudnościach w kontaktach społecznych (relacje z rówieśnikami).

Pomagam dzieciom

 • w sytuacjach trudnych, stresujących; (konflikty szkolne, rodzinne, rozwód rodziców, straty, adaptacja);
 • w depresjach, lękach;
 • w zaburzeniach zachowania.